Yeni Medya ve İletişim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Yeni Medya ve İletişim Lisans programı; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yeni Medya ve İletişim Lisans programı hem teorik altyapısı kuvvetli hem de medya çalışmaları ve iletişim bilimleri alanlarında uygulamaya dönük eğitim konusunda yetkinlik kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İçinde yaşadığımız yüzyıl geçmiş yüzyıllardan farklı olarak teknolojik ilerlemenin çok hızlı bir biçimde ivmelendiği bir dönemdir. Bu dönemde; kendi iç dinamikleriyle uyumlu, teknolojinin sarmaladığı yeni gelişmelere uygun aksiyonlar alan ve yaratıcı fikirler üretebilen gençlerin yetiştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, Yeni Medya ve İletişim Bölümü de bu gerçeklerden hareket ederek eğitim ve öğretim planlamasını oluşturmuştur. Bölümün öncelikli hedefi; medya ve iletişim sektörüne adım atacak öğrencileri ilk olarak oldukça sağlam bir sosyal bilimler altyapısı ile donatmaktır. Bu çerçevede, ilk iki yarıyılı kapsayan birinci yılda alanla ilgili temel derslerin yanında öncelikli olarak; ekonomiden siyaset bilimine, hukuktan felsefeye, sosyolojiden işletme bilimine uzanan oldukça geniş bir yelpazede sosyal bilimlere yönelik teorik ve yenilikçi bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir. İkinci yıldan itibaren ise gazetecilik, yeni medya ve iletişim bilimleri alanlarına yönelik derslerle birlikte alanla ilgili hem teorik hem de uygulamalı bir ders programı ile uzmanlaşmaya yönelik ilk adımlar atılmaya başlanacaktır. Ayrıca, seçmeli derslerle birlikte öğrencilerin sektör içinde uzmanlaşmayı planladıkları spesifik alanlara yönelik son derece geniş bir alternatif ders havuzu olacaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da ilk iki yılda sağlam bir sosyal bilimler altyapısının yanında kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeyleri artan öğrencilerimizin, kariyer planlarına uygun olarak ileride uzmanlaşmayı planladıkları alanlara yönelik danışman hocalarının da yönlendirmeleriyle ağırlıklı olarak uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşan bir eğitim alma imkanları olacaktır. Bilimsel ve akademik önceliği ön planda tutan, dijital dönüşüme uyum sağlamış, bunun yanında medya sektörüne yönelik uygulamalı eğitim programlarıyla disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü; 21. yüzyılın meydana getirdiği değişime uygun olacak şekilde teknolojinin oluşturduğu yeni medya gerçekliğini kavramış, bu gerçekliğin hem kullanıcısı hem de üreticisi olan, geleneksel yöntemleri inovatif fikirlerle harmanlayabilen, iletişim sektörünün tüm alt birimlerine hakim ve içerik sağlayabilen, araştıran, sorgulayan, girişimci, yenilikçi ve etik değerleri içselleştirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim ve öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuştur.