Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı günümüz iş dünyası koşullarına uygun şekilde örgütlerin ihtiyacına tam karşılık verecek şekilde uzmanlaşmış hem yönetim hem de bilişim alanına gerekli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip, araştırmacı, eleştirel, etik ve meslek etiği ilkelerini içselleştirmiş, hayata ve mesleğine çok disiplinli bir bakış açısı ile yaklaşabilen, çağdaş ve adil bilim insanlarını ve Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanlarını yetiştirmektir. Programın ana hedefleri ise şu şekildedir:
• Teknik analitik yönetsel düşünme ve iletişim yetenekleri gelişmiş mezunlar yetiştirmek.
• Bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış yönetici adayları yetiştirmek.
• Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında ihtiyaç duyulan akademik formasyona sahip öğretim elemanları yetiştirmek.
• Bilişim sistemleri ile ilişkili ekonomik kültürel ve sosyal yapılarda etkin rol oynamak
• Organizasyonların bilişim departmanlarına personel yetiştirmek.
• Bilişim işletmelerinde problem çözümü ve karar alma alanlarında uzman yönetici adayları yetiştirmek.