Havacılık Yönetimi
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Havacılık Yönetimi Lisans Programı; Dünyada ve ülkemizde aratan havacılık faaliyetlerine cevap verebilmek ve tüm havacılık faaliyet alanlarında çalışabilecek personeller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
"Havacılık Yönetimi Bölümü" öncelikli olarak mezunların kariyer hedeflerine ulaşması için, havayolu işletmeciliği, hava taşımacılığı, havaalanı yönetimi, hava kargo, operasyon, harekât ve performans, ikram gibi havacılık çalışmaları, yönetimi ve sektöre yönelik kapsamlı bir arka plan sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca temel odağı, havacılık alan derslerinin verilmesinin yanında, yönetim bilgisini destekleyecek temel bilimsel altyapıyı sağlamakla birlikte, akıl ve bilim öncülüğünde, mesleki etik ilkelere bağlı, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen, evrensel değerlere, insan haklarına ve çevreye saygılı Havacılık Yönetimi mezunları kazandırılması amaçlanmaktadır.