Ekonomi
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Ekonomi lisans programının amacı; araştıran, sorgulayan, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, sürekli öğrenmeye ve yeniklere açık olan, ekonomi biliminin metodolojisine hâkim, teori ve pratik arasında ilişkiler kurabilen, ekonomik ve finansal gelişmeleri yakından takip ederek rasyonel şekilde yorumlayabilen ekonomistler yetiştirmektir.