Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, uluslararası rekabet ortamının getireceği dinamik çevre koşullarında, yüksek analiz yeteneğine sahip yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kültürel entegrasyonun yoğun olduğu, çağdaş ve inovatif vizyon anlayışı ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, alanda uzmanlığı ve sektörel deneyimi harmanlayan kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu doğrultuda adaylar, mezuniyet sonrasında iş dünyasının çeşitli stratejik noktalarında görev alabilmekte, entelektüel donanımın yanı sıra güçlü iletişim ve adaptasyon becerileri ile de fark yaratabilmektedirler.