İşletme
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Bu programın amacı, farklı ölçeklerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası işletmelerin yönetim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları ve halkla ilişkiler bölümlerinde gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu amaçla programda teorik derslere ek olarak iş dünyasının dinamiklerini ve global gelişmeleri izlemelerine olanak sağlayacak seçmeli dersler yer almaktadır.