Rekreasyon
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Rekreasyon Lisans programı; Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Rekreasyon Lisans programı hem teorik hem de spor bilimleri alanlarında uygulamaya dönük eğitim konusunda yetkinlik kazanmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün öncelikli hedefi; fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan rekreasyon liderlerinin yetiştirilmesidir. Performans spor dallarının dışında; rekreasyonel spor branşlarında ve sağlık için egzersiz alanlarında spor eğitiminin tüm teorik ve uygulamalı derslerinin verildiği bu program öğrencileri, antrenörlük eğitimi programı ve spor yöneticiliği bölümlerinden de ortak dersler alabilmektedirler.

Türkiye’de rekreasyon ve sportif rekreasyon algısının değiştiği günümüzde; rekreasyon eğitimi özellikle sportif rekreasyon, performans sporlarının dışında; sağlıklı yaşam, sosyal verimlilik ve iş verimliliği gibi konular toplumun ilgisini çekmekte, spor hizmet pazarlamasında da önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Bu artan ihtiyaca bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon programı mezunlarına iş fırsatları yaratmaktadır. Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.