Spor Yöneticiliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Spor Yöneticiliği lisans programı teorik ve uygulamalı dersleri öğrencilerine öğreterek spor bilimleri alanında tecrübe ve bilgi birikimi kazanmış spor uzmanları olarak bu bölümden mezun olmalarını amaçlamaktadır.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü kaliteli eğitim araştırma ve projelerle çağın gereksinimlerine uygun bilgiyi üretmek ve bunu toplum hizmetine sunmak, çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip araştıran, sorgulayan alanlarında profesyonelleşen bireyleri ülkemizin ve dünya spor camiasının içerisinde yer almasını sağlamaktır.
Öğrencilerimiz spor yöneticiliği bölümünde uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışını benimseyerek alacağı zorunlu ve seçmeli dersler ile uzmanlaşmak istediği alanlara yönelerek üniversitemiz spor yöneticiliği uzman akademisyenleri sayesinde sporun ve spor endüstrisinin içerisinde bilgi birikimi ve kazandığı tecrübeler ile spor camiasında yer edinmesini sağlamak, ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlardaki organizasyonlarda yer almasını hedeflemektedir.