Mimarlık (Doktora)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Amacı

Hem mimarlık düşüncesinin diyalektik temelli kuramları üzerine odaklanan alan araştırmalarına hem de analitik çalışmaların sonucunda ulaşılabilen kuramsal bir çerçevenin üretimi doktora programının temel amacıdır.