Yönetim Bilişim Sistemleri (Doktora)
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Amacı

Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha önemli hale gelen ve birçok bilim dalını etkileyen yönetim bilişim sistemleri, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, eleştirme ve yorumlama yeteneğini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Yönetim uygulamalarında verimi artıran bu sistemler konusunda uzmanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı'nın amacı öğrencilere gerekli olan akademik, teknik ve sosyal bilgileri öğreterek bilimsel altyapıya sahip uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.