Adalet
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

38 - Hukuk

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
38 - Hukuk
Program Kazanımları TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 3 6
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3