Aşçılık
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Hizmet sektörlerinden biri olan bu programın amacı;
PÖA. 1- Mezunlarımız yiyecek içecek ve turizm sektöründe ulusal ve uluslararası işletmelerde çalışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olur.
PÖA.2- Mezunlarımız aşçılık ile ilgili teorik ve pratik bilgiye sahip olur, bilimsel araştırma yetkinliği kazanır.
PÖA. 3-Mezunlarımız yemek sanatının inceliklerini öğrenerek hijyen, iletişim ve ilk yardım becerilerini kazanır.
PÖA. 3-Mezunlarımız mesleğini seven, hayal gücü ve yaratıcılığını sentezleyerek mesleğini geliştirmeye devam edebilecek akademik bilgi ve disiplinine sahip nitelikli bireyler olur.