Aşçılık
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Aşçılık programının amacı, alanındaki teorik ve pratik bilgilerle donanmış, iş disiplinine sahip, mesleğini seven ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık olarak hayatı boyunca kendini mesleğinde geliştirmeye devam edebilecek nitelikli aşçılar yetiştirmektir.