Resim
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

Resim insanlık tarihinin en köklü uğraşlarından biridir. Mağara resimlerinden ilk mimari yapıtlara ve dini mekanlara eşlik eden bu uğraş, özellikle 15. yüzyıldan itibaren mimari ve heykelden bağımsızlaşarak ayrı bir sanat dalı olarak özerkleşecektir. Yağlıboyanın icadı ve iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyutu vermeye olanak tanıyan perspektifin uygulanması resmin hem dini hem de dindışı alandaki uygulanırlılığını artıracaktır. Michelangelo’dan Da Vinci’ye oradan Brueghel ve Rembrandt’a uzanan zengin bir gelenek, resmi gündelik hayatın dünyasına sokacaktır. 19. Yüzyılda İzlenimcilikle başlayan ve modernizm olarak nitelendirilen anlayışlar ise 20. Yüzyılın başlarında Picasso gibi sanatçıların gayretleriyle resmi çok farklı bir rotaya sokacaktır. Resim Bölümü’nün amacı, sanat dünyasına katkı sağlayacak sanatçı adaylarının düşünsel, görsel ve sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesidir. Sanatçı adaylarına resim sanatının plastik diline özgü eleman ve ilkeleri yetkin bir biçimde kullanma ve aynı zamanda özgün üretim biçimlerini ortaya çıkarma becerisi kazandırmaktır.