Bankacılık ve Sigortacılık
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; ülkenin geleceğini şekillendirecek, ekonomi sektöründe söz sahibi olabilecek, güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.