Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Önceki Öğrenmenin Tanınması

ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırabilirler. ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile önlisans programından mezun olan adaylar, devamı niteliğindeki lisans programına yerleştirilebilirler. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır